CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
  Liên hệ