CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 6 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công thương
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại Sở Công thương
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công thương
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Sở Công thương
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại Sở Công thương
  Liên hệ