CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Sở Công thương
  Liên hệ