CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp điện trung áp/Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV): Áp dụng đối với công trình điện do khách hàng đầu tư) Điện lực Công ty Điện lực Quảng Trị
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp điện trung áp/Cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV): Áp dụng đối với công trình điện do ngành Điện đầu tư Điện lực Công ty Điện lực Quảng Trị
  Liên hệ