CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Ban Quản lý Khu Kinh tế
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm Ban Quản lý Khu Kinh tế
  Liên hệ