CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 2 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương, tiền công Ban Quản lý Khu Kinh tế
2 DVCTT một phần DVCTT một phần Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Lao động, tiền lương, tiền công Ban Quản lý Khu Kinh tế
  Liên hệ