CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 5 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
2 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
3 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết hưởng chế độ thai sản Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
4 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
5 Mức độ 4 Mức độ 4 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
  Liên hệ