CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 9 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hưởng chế độ thai sản Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh
6 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh
7 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm xã hội tỉnh
8 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh
9 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội tỉnh
  Liên hệ