CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 342 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
2 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch Chứng thực
3 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
4 Mức độ 2 Mức độ 2 Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện) Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ thuỷ điện
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Lâm nghiệp
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Dân tộc
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế
15 Mức độ 2 Mức độ 2 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động, tiền lương, tiền công
  Liên hệ