CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 338 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế UBND cấp huyện
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức, biên chế UBND cấp huyện
3 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình UBND cấp huyện
4 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc UBND cấp huyện
5 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp huyện
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước UBND cấp huyện
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai UBND cấp huyện
8 TTHC TTHC Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện An toàn đập, hồ thuỷ điện UBND cấp huyện
9 TTHC TTHC Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo UBND cấp huyện
10 TTHC TTHC Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Bồi thường nhà nước UBND cấp huyện
11 TTHC TTHC Thủ tục Cấp giấy phép Xây dựng, lắp đặt các công trình nổi trên hè phố tại các tuyến đường đô thị do UBND thành phố Đông Hà quản lý Đường bộ UBND cấp huyện
12 TTHC TTHC Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai UBND cấp huyện
13 TTHC TTHC Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai UBND cấp huyện
14 TTHC TTHC Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai UBND cấp huyện
15 TTHC TTHC Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Đất đai UBND cấp huyện
  Liên hệ