CƠ QUAN THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

TTHC:
DVCTT một phần :
DVCTT toàn trình:
Tổng số:
Tìm thấy 151 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Công cụ
1 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp xã
2 DVCTT toàn trình DVCTT toàn trình Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác UBND cấp xã
3 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Cấp giấy phép các hoạt động Kinh doanh, buôn bán trên hè phố tại các tuyến đường đô thị do UBND phường quản lý Đường bộ UBND cấp xã
4 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời hè phố Đường bộ UBND cấp xã
5 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch UBND cấp xã
6 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch UBND cấp xã
7 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch UBND cấp xã
8 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công UBND cấp xã
9 DVCTT một phần DVCTT một phần Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công UBND cấp xã
10 DVCTT một phần DVCTT một phần Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Người có công UBND cấp xã
11 DVCTT một phần DVCTT một phần Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công UBND cấp xã
12 TTHC TTHC Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
13 TTHC TTHC Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Người có công UBND cấp xã
14 TTHC TTHC Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công UBND cấp xã
15 TTHC TTHC Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội UBND cấp xã
  Liên hệ