CƠ QUAN THỰC HIỆN

BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Dịch vụ công mức 1:
Dịch vụ công mức 2:
Dịch vụ công mức 3:
Dịch vụ công mức 4:
Tổng số dịch vụ công:
Tìm thấy 2829 thủ tục
TT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Công cụ
1 Mức độ 4 Mức độ 4 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
2 Mức độ 3 Mức độ 3 Giãn tiến độ đầu tư. BQL
3 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
4 Mức độ 3 Mức độ 3 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
5 Mức độ 2 Mức độ 2 Giao đất trong khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt nam định cư ở nước ngoài có thu tiền sử dụng đất
6 Mức độ 2 Mức độ 2 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL
7 Mức độ 2 Mức độ 2 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL
8 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế
9 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng công trình theo tuyến
10 Mức độ 2 Mức độ 2 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
11 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
12 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
13 Mức độ 2 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
14 Mức độ 1 Mức độ 1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL
15 Mức độ 1 Mức độ 1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL