Đến tháng 7/2019
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
100 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 11:31 16/07/2019)