Đến tháng 5/2017
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
74.9 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 01:33 01/05/2017)