Đến tháng 10/2017
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
87.3 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 09:22 23/10/2017)