Đến tháng 1/2018
tỉnh Quảng Trị đã giải quyết
94.1 %
hồ sơ đúng hạn

(Tự động cập nhật vào lúc: 23:36 20/01/2018)