Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
2 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
3 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Báo chí
4 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương Báo chí
5 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Báo chí
6 Phát hành thông cáo báo chí Báo chí
7 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
8 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
9 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính - Viễn thông
10 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính - Viễn thông
11 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính - Viễn thông
12 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính - Viễn thông
13 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính - Viễn thông
14 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính - Viễn thông
15 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
16 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
17 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
18 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
20 Sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử