Sở ngành Ngành dọc UBND Huyện, Thị xã, Thành Phố UBND Xã, Phường, Thị trấn

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
6 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương An toàn thực phẩm
7 Cấp lại thẻ an toàn điện An toàn điện
8 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện An toàn điện
9 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện An toàn điện
10 Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động An toàn, vệ sinh lao động
11 Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động An toàn, vệ sinh lao động
12 Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài An toàn, vệ sinh lao động
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động An toàn, vệ sinh lao động
14 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở An toàn, vệ sinh lao động
15 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) An toàn, vệ sinh lao động
16 Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng An toàn, vệ sinh lao động
17 Khai báo tai nạn lao động An toàn, vệ sinh lao động
18 Thông báo tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi làm việc An toàn, vệ sinh lao động
19 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa An toàn, vệ sinh lao động
20 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển, hải đảo